Procesan a Cristina Kirchner por asociación ilícita y le traban un embargo millonario

29