Se para a repostar en plena persecución policial

43